Posljednji stipancici online dating

U dvadeset i osmoj godini, nakon lagodnog ivota i velikog troka u velikim gradovima, postaje natporučnik, no nezadovoljan tim poslom odriče se slube i vrača se u Senj.Ondje se zaljubljuje u esnaestogodinju Valpurgu iz porodice senjskih patricija Domazetovića i njome se u četrdesetoj godini eni.Pučku kolu i niu gimnaziju pohađao je u Senju i Gospiću, a potom preao u Zagreb gdje je zavrio realnu gimnaziju i učiteljsku kolu 1879.Tada se vraća u Senj i pet godina radi kao učitelj, objavljuje svoje prve knjievne pokuaje u Napretku, Naoj slozi i Vijencu i bavi se glazbom.Hrvatski knjievnik Vjenceslav Novak rodio se u Senju 17. godine u obitelji činovnika Josipa Novaka, podrijetlom Čeha iz Kraljeva Gradca i Ivke, po rođenju Senjanke, ali bavarskog podrijetla.Budući da je već u devetoj godini ostao bez oca na njegov intelektualni i emocionalni razvoj najvie utječe majka.Malu kućicu u kojoj je stanovala kupio je neki postolar po imenu Gapar koji je volio pjevati: Jo Hrvatska ni propala.Ante Stipančić je pripadnik patricijskog sloja Senja, otac Jurjev i Lucijin i Valpurgin mu.

Lucija često sumnja u istinitost sadraja pisama i naposljetku otkriva da je prevarena te da je njen ljubljeni Alfred već neko vrijeme u sretnom braku. Dvije godine nakon toga umire i Valpurga, potpuno upropatena, kao prosjakinja.Svoju prvu pripovijetku Maca objavljuje 1881., a već 1884.odlazi u Prag i zahvaljujući potpori Zemaljske vlade u tri godine zavrava orguljanje, teoriju, povijest i estetiku glazbe.Nakon povratka iz Praga imenovan je učiteljem glazbe na Učiteljskoj koli u Zagrebu. izlazi u izdanju Matice hrvatske njegov prvi roman Pavao egota, a odonda se niu usporedno njegova knjievna i glazbeno-teorijska ostvarenja te se s razlogom smatra prvim naim glazbeno-pedagokim piscem. U dvadeset pet godina knjievnog rada napisao je vie tisuća stranica. u drugom stvaralačkom razdoblju nastaje roman Pod Nehajem, a u trećem razdoblju, od 1894. Tada su nastala njegova najbolja djela, romani Nikola Baretić, Posljednji Stipančići, Dva svijeta, Zapreke, Tito Dorčić, pripovijetke Podgorka, Nezasitnost i bijeda, Majstor Adam, Na samrtnoj uri, Slovo zakona, U glib, Janica, Iz velegradskog podzemlja, crtice i satire Teki ivoti te autobiografska djela Sličice iz moga vojnikovanja i Sličice iz moje biljenice.U prvom stvaralačkom razdoblju osim Mace i Pavla egote nastale su mnoge pjesme, prijevodi, članci iz muzikologije te pripovijetke. Budući da je Novak imao brojnu obitelj, a k tomu i tuberkulozu, bio je u financijskim problemima i djela su mu morala donositi honorare. No, usprkos tomu Novak je svojim darom zapaanja i nevjerojatnom predanoću zasluio mjesto među najboljim hrvatskim realistima i laskave nazive senjskog enoe i hrvatskog Balzaca.

Search for posljednji stipancici online dating:

posljednji stipancici online dating-71posljednji stipancici online dating-37posljednji stipancici online dating-72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “posljednji stipancici online dating”